Zapisz się

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się ze STATUTEM KLUBU (format PDF, 228KB).

Jeżeli zgadzasz się z zawartymi postanowieniami i zasadami w Statucie Klubu możesz uzyskać status Członka Wspierającego wypełniając WNIOSEK (format PDF, 112KB) o nadanie statusu Członka Wspierającego. Uzyskanie statusu Członka Wspierającego, wiąże się z zadeklarowaniem dotacji na rzecz Klubu w wysokości nie mniejszej niż PLN 150,00 (do zaznaczenia w odpowiednim polu Wniosku). Status Członka Wspierającego otrzymuje się na rok kalendarzowy 2016 (czyli upływa on 31 grudnia 2016 niezależnie od daty wypełnienia Wniosku).

Każda osoba, po raz pierwszy przystępująca do Klubu otrzymuje Pakiet Startowy (koszulka klubowa, karta członkowska, przypinany znaczek, naklejki na szybę, podkładki pod tablice). Wiąże się to z dodatkową, jednorazową, obowiązkową opłatą w wysokości PLN 50,00.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres Klubu listem ZWYKŁYM, ZWYKŁYM PRIORYTETOWYM:

BMW Klub Polska
Skrytka pocztowa 17
02-741 Warszawa 121

lub wyślij zeskanowany wniosek na nasz mail:

czlonkostwo@bmw-klub.pl

UWAGA: Na drugiej stronie wniosku znajduje się opisana tu procedura przystąpienia do Klubu. Nie zapomnij o podaniu we wniosku swojego adresu e-mail (jeżeli posiadasz) oraz nicka z forum dyskusyjnego dostępnego na stronie www.bmw-klub.pl (o ile z niego korzystasz). Adres e-mail zostanie wpisany na e-mailową listę dzięki której Zarząd będzie mógł poinformować Cię o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia Klubu, natomiast nick pozwoli na odblokowanie części forum dostępnej tylko dla członków Klubu.

Zgodnie ze Statutem, najdalej w ciągu trzech miesięcy (a z reguły dużo szybciej) wniosek zostanie rozpatrzony przez Zarząd, który zdecyduje o podjęciu uchwały o nadaniu kandydatowi statusu Członka Wspierającego. Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, kandydatowi na członka zostanie przesłana informacja o decyzji Zarządu w tej sprawie.

W ciągu 30 dni od otrzymania informacji o decyzji Zarządu o nadaniu kandydatowi statusu Członka Wspierającego, członek zobowiązany jest wpłacić min. PLN 200,00 (PLN 50,00 opłaty startowej oraz dotacja w wysokości przynajmniej PLN 150,00).

Wpłaty należy dokonać na konto:

BMW Klub Polska
Warszawa
Bank PEKAO SA, I Oddział w Warszawie
Konto nr: 65 1240 1037 1111 0010 0262 6045

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:
OPŁATA STARTOWA I DOTACJA ZA ROK 2016

Członek Wspierający, pod warunkiem wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w Statucie Klubu, ma pełne prawo do korzystania ze wszelkich benefitów wynikających z członkostwa w BMW Klub Polska – w tym także posiadania kart członkowskich BMW Klub Polska oraz BMW Club Europa, korzystania ze wszystkich przysługujących Członkom BMW Klub Polska zniżek, noszenia barw Klubu, uczestniczenia w zlotach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach Klubu. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Kwota PLN 150,00 pokrywać będzie roczny koszt członkostwa w BMW Club Europa oraz koszty https://www.bmw-klub.pl/wp-content/uploads/2023/02/content_dam_bmw_marketBMW_M_common_topics_magazine-article-pool_2022_wallpaper-update_bmw-m4-csl-mi-01.jpgistracyjne (np. koszty wysyłek kart członkowskich BMW Club Europa i BMW Klub Polska itp. i innych gadżetów, w które obecnie standardowo wyposażani są Członkowie BMW Klub Polska).

Po wpłacie dotacji Status Członka Wspierającego, otrzymuje się na rok kalendarzowy 2016 (czyli upływa on 31 grudnia 2016 niezależnie od daty wypełnienia Wniosku).

Niezwłocznie po wpłynięciu na konto Klubu opłaty startowej i dotacji zostanie zamówiona imienna karta członkowska, adres mailowy nowego Członka zostanie dopisany do e-mailowej listy służącej Zarządowi do informowania członków Klubu o najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem Klubu oraz zostanie odblokowana część klubowa forum dyskusyjnego. Materiały klubowe (koszulka, karta członkowska, informacje o firmach współpracujących, przysługujących zniżkach etc.) zostaną przesłane pocztą natychmiast po otrzymaniu przez Klub karty członkowskiej (okres oczekiwania może wynosić nawet do miesiąca).

Dodatkowo można zakupić koszulkę klubową typu Polo (koszt PLN 45,00), koszulkę klubową w damskim kroju (koszt PLN 35,00) oraz klubową smycz (koszt PLN 10,00). Jeśli chcesz otrzymać któryś z tych przedmiotów razem z pakietem członkowskim, zaznacz to we Wniosku a do przelewu dodaj jeszcze odpowiednią kwotę. Posiadamy również klubowe podkładki pod tablice rejestracyjne, które są rozdawane za darmo tylko na spotkaniach i zlotach klubowych lub wysyłane kurierem za dodatkową opłatą uiszczoną przy odbiorze.

Status Członka Zwyczajnego można uzyskać spełniając warunki określone w Statucie Klubu, jednak nie wcześniej niż po jednym roku członkostwa wspierającego. Członkowie Zwyczajni, po uiszczeniu składki rocznej w wysokości PLN 150,00 i pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w Statucie Klubu otrzymują pełne prawo do korzystania ze wszelkich benefitów wynikających z członkostwa w BMW Klub Polska – w tym także posiadania kart członkowskich BMW Klub Polska oraz BMW Club Europa, korzystania ze wszystkich przysługujących Członkom BMW Klub Polska zniżek, noszenia barw Klubu, uczestniczenia w zlotach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach Klubu oraz bierne i czynne prawo wyborcze.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących zapisów do BMW Klub Polska prosimy o kontakt e-mailowy na adres czlonkostwo@bmw-klub.pl

Załączniki:

STATUT KLUBU (format PDF, 228KB)

WNIOSEK (format PDF, 112KB)