Kontakt

BMW Klub Polska
Skrytka pocztowa 17
02-741 Warszawa 121
Polska

e-mail: auto@bmw-klub.pl
czlonkostwo@bmw-klub.pl
internet: https://www.bmw-klub.pl

Prezes zarządu
Mariusz Dębski
mariusz.debski@bmw-klub.pl

Członkowie zarządu
Andrzej Kornela
Włodzimierz Mazur
Michał Slupski
Marcin Trzaskowski

zarzad@bmw-klub.pl

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Adam Kunc
Artur Idziak